Zelfreflectie is een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen leren en daarmee te verbeteren. Commissarissen zijn dan ook verplicht om jaarlijks hun eigen functioneren tegen het licht te houden. Het leereffect wordt vergroot als naast zelfreflectie, ook reflectie door anderen wordt toegestaan. Daarom is tevens verplicht dat de zelfevaluatie tweejaarlijks wordt begeleid door een externe procesbegeleider. L&B CC verzorgt voor raden van toezicht en commissarissen de begeleiding van de zelfevaluatie. Met zowel expertise op het gebied van het doen van onderzoek als het ontwikkelen van procesontwerp én met eigen ervaring als commissaris wordt de zelfevaluatie vanuit meerdere invalshoeken belicht. De toegevoegde waarde vanuit L&B CC is dat de raad daarmee niet alleen wordt ontzorgt op de organisatorische kant van de zelfevaluatie, maar ook van inhoudelijke input wordt voorzien ten behoeve van het gesprek tijdens de zelfevaluatie. Kenmerkend voor de aanpak is dat in ieder geval ook input van anderen wordt gevraagd, en niet alleen van de leden van de raad. Denk hierbij aan de bestuurder, maar bijvoorbeeld ook leden van de OR. Wederzijds respect, betrokkenheid én lef zijn belangrijke waarden van waaruit de zelfevaluatie wordt begeleid.

In  het begeleiden van zelfreflecties werkt L&B CC samen met Kernzaken. Bezoek voor meer informatie onze website Het Geweten van Toezicht

Kernwoorden:  toegevoegde waarde | lef | betrokken