Verandering is de enige constante. De uitdaging is om de verandering niet als bedreiging te zien, maar als iets waartoe je je kan verhouden en waar je betekenis aan kan ontlenen.

Ontwikkeling van mensen en organisaties is dan ook een proces, ook wel: een never ending story. Het bevat stappen die niet allemaal van tevoren kunnen worden uitgedacht, maar is een pad dat zich gaandeweg vormt.

Kenmerkend voor de procesaanpak is daarom een continue en gezamenlijk dialoog om van daar uit te bepalen wat de volgende stap zou kunnen zijn.

L&B CC gelooft in de kracht van samenwerking. Daarom werkt zij altijd nauw samen met mensen uit de organisatie en betrekt zij op verschillende momenten externe expertise om zo het reflectieve vermogen te vergroten.