Over L&B CC

We cannot solve our problems with the same
thinking we used when we created them.” 
– Albert Einstein – 

Visie

Verandering is de enige constante.

De uitdaging is om de verandering niet als bedreiging te zien, maar als iets waartoe je je kan verhouden en waar je betekenis aan kan ontlenen. Ontwikkeling van mensen en organisaties is dan ook een continue proces, ook wel: een never ending story. Het bevat stappen die niet allemaal van tevoren kunnen worden uitgedacht, maar is een pad dat zich gaandeweg vormt.

Kenmerkend voor de manier van werken is de gezamenlijke dialoog. Het verkennen van meerdere perspectieven en werkelijkheden staat daarin centraal.

L&B CC gelooft in de kracht van samenwerking. Daarom werkt zij altijd nauw samen met mensen uit de organisatie en betrekt zij op verschillende momenten externe expertise voor inspiratie en reflectie.

Drijvende kracht achter L&B CC is Karin Broekhuizen 


Karin rondde een studie bestuurskunde en bedrijfswetenschappen af aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast volgde zijn diverse opleidingen in coaching, training en toezicht. Zij richt zich op het ondersteunen van organisaties die zich voor een veranderopgave gesteld zien. Vanuit haar achtergrond weet zij daarbij het publieke en private domein aan elkaar te verbinden. Het continue wisselen van perspectief en de focus op gelijkgerichtheid van belangen van stakeholders vormen hierin de rode draad. Karin is toezichthouder bij Woningstichting Leusden en de Dierenbescherming. Eerder was zij commissaris bij de Veenendaalse Woningstichting.

Sensitief | Reflectief | Overtuigend │Onconventioneel │Lenig denker | Inspirerend
 │Generalist │Energiek │Creatief | Aanjager van verandering