Karin Broekhuizen

Drijvende kracht achter L&B CC is Karin Broekhuizen. Aangenaam kennis te maken!

Karin rondde een studie bestuurskunde en bedrijfswetenschappen af aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast volgde zijn diverse opleidingen in coaching, training en toezicht. Zij richt zich op het ondersteunen van organisaties die zich voor een veranderopgave gesteld zien. Vanuit haar achtergrond weet zij daarbij het publieke en private domein aan elkaar te verbinden. Het continue wisselen van perspectief en de focus op gelijkgerichtheid van belangen van stakeholders vormen hierin de rode draad. Karin is toezichthouder bij de Woningstichting Leusden, de Veenendaalse Woningstichting en De Dierenbescherming.

Vernieuwend │Sensitief Overtuigend │Onconventioneel │Lenig denker Inspirerend │Generalist │Energiek │Creatief Aanjager van verandering