Persoonlijke groei met creatieve workshops

Groeien in persoonlijk leiderschap kan pas wanneer er ruimte is voor nieuwe inzichten. Deze ruimte kan worden aangewakkerd door te visualiseren en letterlijk te creëren. Hierdoor leid je het ‘talige’ linkerdeel van de hersenen als het ware af en spreek je je ‘creatieve en gevoelige’ rechterdeel van de hersenen juist aan waarmee het makkelijker wordt om te reflecteren en over te gaan tot actie. Persoonlijke groei en creativiteit gaan dus hand in hand!

In de creatieve workshops van L&B CC worden deelnemers geïnspireerd met nieuwe inzichten en gaan zij zelf concreet aan de slag vanuit een eigen vraagstuk. Zo worden zij gestimuleerd om regie te nemen in hun eigen ontwikkeling.

L&B CC beschikt over een eigen Inspiratie Lokatie in het centrum van Utrecht, in een ongedwongen sfeer en met een persoonlijke touch. De creatieve workshops kunnen op verzoek voor groepen worden georganiseerd. Ook is het mogelijk om individueel in te schrijven voor geplande workshops.