L&B CC is inzetbaar bij tijdelijke invulling van leidinggevende posities. Voor organisaties die in verandering zijn en waar behoefte is aan richtinggevende sturing aan professionals is zij van toegevoegde waarde. Door continue schakelen tussen denken en handelen, het samenwerken en verbinden van verschillende lagen van de organisatie worden mogelijkheden gecreëerd om stappen te zetten. Professionaliteit van medewerkers en handelen naar hun vakbekwaamheid vormt het uitgangspunt. Een sociaal en tegelijk zakelijke insteek gaan daarbij hand in hand.

Kernwoorden:  schakelen | verbinden | sturing